Om programmet

IA-bransjeprogram for næringsmiddelindustrien

Den nye IA-avtalen setter arbeidsplassen i sentrum. Avtalens innsatsområder, organisering og virkemidler, skal støtte arbeidet som ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte gjør i den enkelte virksomhet.  Hovedmålsetningen i IA-avtalen, og dermed også for IA-bransjeprogrammet i Næringsmiddelindustrien, er å redusere sykefravær og frafall.

Partenes eget prosjekt

Da nåværende IA-avtale (Inkluderende Arbeidsliv) for perioden 2019-2022 ble lansert, kom den med en egen satsing mot bransjer som har særlig potensial for å redusere sykefravær og frafall. Næringsmiddelindustrien ble som en av sju bransjer plukket ut av partene til å få sitt eget IA-bransjeprogram. Prosjektet ble etablert med en egen prosjektleder, samt en styringsgruppe med representanter fra øverste ledelse i de involverte organisasjonene; NHO Mat og Drikke, Sjømat Norge og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN).

Koronapandemien la en demper på arbeidet over en stor del av avtaleperioden, og IA-avtalen ble derfor utvidet med 2 år, og strekker seg nå ut 2024.

IA-bransjeprogrammet for Næringsmiddelindustrien har knyttet til seg 13 virksomheter som har etablert egne HMS-grupper for arbeidet og gjennomført tiltak for å nå målene i IA-avtalen. Tiltakene har enten vært spesifikke og utarbeidet av virksomhetene selv, altså på virksomhetsnivå, eller generelle og utarbeidet av IA-bransjeprogrammet, altså på bransjenivå. Utgangspunktet for alle tiltak er at de er kunnskapsbaserte.

Det har også vært forsket på bransjen underveis, både gjennom spørreundersøkelser utført av Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), og intervjukartlegging utført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Les gjerne mer om kunnskapen STAMI har om bransjen på noa.stami.no, og om funnene AFI har gjort i deres rapport.

Disse bedriftene er med:

Lerøy Norway Seafoods AS, Båtsfjord
Q-meieriene, Jæren
Båtsfjordbruket AS
Synnøve Finden AS, Alvdal
Cermaq Norway AS
Nortura SA, Tynset
Ellingsen Seafood AS
Nortura SA, Steinkjer
Fatland AS, Sandefjord
Norfersk AS
Stange Gårdsprodukter AS
Mills AS, Fredrikstad
Mills AS, Fredrikstad

Spørsmål?

Har du spørsmål eller tanker rundt metodikk, tiltak, opplæringsprogram og gjennomføring i din bedrift?
Ta kontakt, så hjelper vi deg så godt vi kan.

Profile picture of Caroline Dyrnes

Caroline Dyrnes

Prosjektleder
caroline.dyrnes@nhomd.no