Opplæring for verneombud, tillitsvalgte og ledere

Sammen om et bedre arbeidsmiljø

Godt partssamarbeid mellom verneombud, tillitsvalgt og leder er nøkkelen til suksess. Dersom man har ulik kompetanse og forståelse rundt dette arbeidet, kan man risikerer at det blir vanskeligere enn nødvendig. I IA-bransjeprogrammet for Næringsmiddelindustrien har vi utviklet en opplæring hvor hensikten er at verneombud, tillitsvalgte og ledere skal få bedre innsikt i hva fullt forsvarlig arbeidsmiljø er, hvordan man jobber med arbeidsmiljø, og hvilke roller som har hvilke oppgaver i dette arbeidet. Så etablerer man hvordan man best kan samarbeide om dette arbeidet i sin bedrift.

Opplæringen består av 4 deler, hver av delene gjennomføres på ca 4 timer. Man kan gjennomføre både digitalt og fysisk, og man kan også velge slå sammen deler og gjennomføre opplæringen på to hele dager. De første to delene er tilpasset verneombud og tillitsvalgte, mens man på de to siste delene også inkluderer ledere.

Alt opplæringsmateriell, veileder til gjennomføring og deltakerbevis finnes gratis nedlastbart her.

Innhold

Del 1:Hva er fullt forsvarlig arbeidsmiljø, hva skal vi jobbe med?

 • Den norske modellen og partssamarbeid
 • Rollene i HMS-arbeidet
 • Fullt forsvarlig arbeidsmiljø

Del 2: Risiko og arbeidsmiljøfaktorer

 • Internkontrollforskriften
 • Fysisk, organisatorisk og psykososial risiko

Del 3: Roller, oppgaver og ansvar i HMS-arbeidet

 • Lovverk, forskrifter og hovedavtalen
 • Fra formelt til utvidet partssamarbeid

Del 4: Hvordan samarbeide om utviklingen av et godt arbeidsmiljø?

 • Sammen om et bedre arbeidsmiljø
 • Handlingsplan

Innhold

Del 1:Hva er fullt forsvarlig arbeidsmiljø, hva skal vi jobbe med?

 • Den norske modellen og partssamarbeid
 • Rollene i HMS-arbeidet
 • Fullt forsvarlig arbeidsmiljø

Del 2: Risiko og arbeidsmiljøfaktorer

 • Internkontrollforskriften
 • Fysisk, organisatorisk og psykososial risiko

Del 3: Roller, oppgaver og ansvar i HMS-arbeidet

 • Lovverk, forskrifter og hovedavtalen
 • Fra formelt til utvidet partssamarbeid

Del 4: Hvordan samarbeide om utviklingen av et godt arbeidsmiljø?

 • Sammen om et bedre arbeidsmiljø
 • Handlingsplan

Innhold og veileder til gjennomføring

Her finner du et sammendrag av opplæringens innhold, samt en veileder til deg som skal holde opplæringen. Her finnes konkrete tips til ulike metoder.

Deltakerbevis

Her kan du laste ned deltakerbevis i to formater: generelt deltakerbevis med IA logo eller deltakerbevis for næringsmiddelindustrien.

Spørsmål?

Har du spørsmål eller tanker rundt metodikk, tiltak, opplæringsprogram og gjennomføring i din bedrift? Ta kontakt, så hjelper vi deg så godt vi kan.

Profile picture of Caroline Dyrnes

Caroline Dyrnes

Prosjektleder
caroline.dyrnes@nhomd.no