Ergonomi

Appen inneholder også temaene kjemikalier, støy, støv og psykososialt arbeidsmiljø

Kompetanse om ergonomi i kombinasjon med individuelle tilpasninger og opplæring i bruk av hjelpemidler vil kunne forebygge sykefravær og forhindre frafall.

IA-bransjeprogrammet for næringsmiddelindustrien har utviklet veiledere for å øke kompetansen om ergonomi i industrien. Veilederne består av beskrivelse av ulike arbeidsstillinger som er typiske for industrien. Under hvert punkt er det også laget et eksempel en vurdering av de ergonomiske risikoforholdene.

For å øke kunnskapen hos alle ansatte i Næringsmiddelindustrien har IA-bransjeprogrammet utviklet en spill-app med ulike tema som er aktuelle for mange ansatte. I utgangspunktet var hovedtema ergonomi, mens det etter hvert har kommet til flere arbeidsmiljøtemaer som kjemikalier, støy, støv og psykososialt arbeidsmiljø.

Spørsmål?

Har du spørsmål eller tanker rundt metodikk, tiltak, opplæringsprogram og gjennomføring i din bedrift?
Ta kontakt, så hjelper vi deg så godt vi kan.

Profile picture of Caroline Dyrnes

Caroline Dyrnes

Prosjektleder
caroline.dyrnes@nhomd.no