IA-Bransje­program

For Nærings­middelindustrien

Se kampanjevideo:

Bransjetiltak

IA-bransjeprogrammet i Næringsmiddelindustrien har som hovedmål å utvikle bransjetiltak som bidrar til å redusere sykefravær og frafall i bedriftene. På denne siden vil du finne informative og lærerike bransjetiltak for alle.

Ledelse

Basisprogram i ledelse gir bedrifter mulighet til å gjennomføre eget opplæringsprogram for både nye og mer erfarne ledere som ønsker større trygghet i lederrollen.

Ergonomi og arbeidsmiljø

Det er utarbeidet en egen veileder og spill-app i ergonomi for å øke kunnskap. Spill-appen inneholder også andre arbeidsmiljøtemaer.

Verneombud
og tillitsvalgt

IA-bransjeprogrammet har utviklet en opplæring hvor hensikten er å bedre samarbeidet mellom verneombud, tillitsvalgte og ledere; Sammen om et bedre arbeidsmiljø.

Bedriftshelsetjeneste

Her finner du 8 informasjonsvideoer som viser hvordan bedriftshelsetjenesten kan bistå virksomheter.

Om programmet

IA-Bransjeprogrammene er en del av nåværende IA-avtale (Inkluderende Arbeidsliv). Næringsmiddelindustrien er en av sju bransjer som har fått sitt eget program.

Disse bedriftene er med:

Stabburet AS
Q-meieriene, Jæren
Fatland AS, Sandefjord
Båtsfjordbruket AS
Synnøve Finden AS, Alvdal
Stange Gårdsprodukter AS
Cermaq Norway AS
Nortura SA, Tynset
Norfersk AS
Ellingsen Seafood AS
Nortura SA, Steinkjer
Mills AS, Fredrikstad
Lerøy Norway Seafoods AS, Båtsfjord

Spørsmål?

Har du spørsmål eller tanker rundt metodikk, tiltak, opplæringsprogram og gjennomføring i din bedrift?
Ta kontakt, så hjelper vi deg så godt vi kan.

Profile picture of Caroline Dyrnes

Caroline Dyrnes

Prosjektleder
caroline.dyrnes@nhomd.no