Informasjon om bedriftshelse­tjenesten

Videoserie i 8 deler

Bedriftshelsetjenesten er en fagkyndig rådgivende tjeneste innen forebyggende HMS-arbeid. Tjenesten skal bistå arbeidsgiver og arbeidstakere med å følge opp arbeidsmiljøet i virksomheten og er en viktig samarbeidspartner. Dersom risikoforholdene i virksomheten tilsier det, skal man knytte til seg en bedriftshelsetjeneste.

Dette gjelder dermed alle virksomheter i Næringsmiddelindustrien, og da er det viktig å vite hva en bedriftshelsetjeneste skal bistå med for å utnytte samarbeidet best mulig. IA-bransjeprogrammet for Næringsmiddelindustrien har utviklet 8 informasjonsvideoer som tar for seg de ulike områdene bedriftshelsetjenesten skal kunne bistå virksomheter. I tillegg finnes en veileder som beskriver dette.

1. Hva er bedriftshelsetjenesten?

Hva er bedriftshelsetjenesten, hvem er de, og hva gjør de for næringsmiddelindustrien?

2.Hva er en god BHT for Næringsmiddelindustrien?

Hvordan bidrar bedriftshelsetjenesten i arbeidsmiljøarbeidet?

3. Hvordan bør BHT og bedriftene i næringsmiddelindustrien samarbeide?

Hva skal til for å få et solid og stabilt samarbeid mellom bedrift og BHT? Hvordan oppnår man god bestillerkompetanse hos bedriften, samtidig som BHT kjenner bedriften godt nok til å vite hva de trenger?

4. Systematisk HMS-arbeid i Næringsmiddelindustrien

Hvordan forebygge ulykker, skader og helseplager i samarbeid med BHT? Filmen tar også opp gjennomføring av vernerunde og risikovurdering.

5. Arbeidsmedisin og arbeidshelse

I næringsmiddelindustrien er ansatte utsatt for ulike eksponeringer som skal følges opp at ikke gir plager, skader eller sykdom. BHT følger opp disse arbeidstakerne, og bistår også i å rapportere videre.

6. Yrkeshygiene

Identifisering, kartlegging og risikovurdering av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer som støy, støv og kjemikalier er nødvendig i næringsmiddelindustrien. Det samme er innsikt i vurdering av helseskade. Hvordan kan BHT bistå, samt eksempler på tiltak for å redusere risiko.

7. Ergonomi

Uheldig fysisk belastning er en del av hverdagen i Næringsmiddelindustrien. Hvordan kan BHT kartlegge dette og finne tiltak som reduserer denne belastningen?

8. Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Hvordan organiseres, planlegges og gjennomføres arbeidsoppgavene på arbeidsplassen? Hvordan opplever den enkelte arbeidstaker arbeidsmiljøet sitt? Hva kan BHT bistå med for å bedre det psykososiale arbeidsmiljøet?

Spørsmål?

Har du spørsmål eller tanker rundt metodikk, tiltak, opplæringsprogram og gjennomføring i din bedrift?
Ta kontakt, så hjelper vi deg så godt vi kan.

Profile picture of Caroline Dyrnes

Caroline Dyrnes

Prosjektleder
caroline.dyrnes@nhomd.no